Učím ľudí, ako vziať zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk podľa ajurvédy.

Učím ľudí,  ako vziať život do vlastných rúk podľa duchovného odkazu jogy.

Celý život som hľadal odpovede na základné otázky života – kto som, čo je zmyslom života a ako tento zmysel aplikovať v dennom živote. Táto cesta hľadania ma priviedla k jóge, ktorej sa venujem vyše tridsať rokov.

Cestu poznania mi otvorilo hlavne stretnutie s mojím jógovým Majstrom Vishwagurujim Mahamandaleshwarom Paramhansom Swamim Maheshwaranandom, ktoré ma priviedlo k štúdiu najstarších posvätných textov – k štúdiu Véd. Jednou z Véd je aj Ajurvéda, ktorá ma zaujala svojou praktickosťou a nadčasovosťou. Preto som sa jej rozhodol profesionálne venovať. Najskôr som tri roky študoval ajurvédu u môjho prvého učiteľa – Pavla Hlôšku v jeho Škole ajurvédy, ktorému vďačím za schopnosť prakticky uchopiť a aplikovať ajurvédu v dennom živote. Poznatky som si ďalej prehĺbil trojročným štúdiom ajurvédy u môjho druhého učiteľa Tribhangu Dasa na jeho Bhaktivedanta akadémii, ktorému som vďačný za hlboké vedomosti o ajurvéde a za priblíženie jej originálnych koreňov a zdrojov poznania.

Posledných šesť rokov sa profesionálne venujem ajurvédskym diagnostikám a školeniam. Okrem toho som vedúci Jogacentra a som cvičiteľom jogy pre začiatočníkov a pokročilých. Pred niekoľkými rokmi som participoval na úspešnom rodinnom projekte „Škola intuície“, kde som sa venoval výuke intuície a kurzom videnia bez očí pre dospelých a detí. O tejto našej zaujímavej činnosti sme napísali knižku, „Vidieť bez očí, vedieť bez učenia“a bolo to veľmi inšpiratívne obdobie života. Ako koníčka študujem Vastu – posvätné umenie architektúry a vplyvu prostredia v ktorom žijeme na naše zdravie a prosperitu a chystám sa na štúdium Jyotish – védskej astrológie.

Štúdium véd a zavedenie viacerých ich princípov do môjho života mi úplne zmenilo život v tom najlepšom slova zmysle. Na mojich prednáškach a seminároch sa snažím túto moju osobnú skúsenosť sprostredkovať s láskou a pokorou všetkým mojím poslucháčom.

KONTAKT

Iniciala s.r.o
Dr.Lajčiaka 99
032 42 Pribylina
IČO: 44549580

Ing.Miroslav Maduda

ajurvedakontakt@gmail.com

+421 915 850 255